Termovizní měření

Provádíme termovizní měření v rámci MS Kraje. Nabízíme objektivní vyhodnocení a dokumentaci skutečného stavu tepelných vlastností objektu nebo technického zařízení a tím pomáháme našim klientům šetřit investice i provozní náklady na provoz staveb.

Naším cílem je poskytnout komplexní termovizní analýzu zaměřenou na rodinné i bytové domy a občanské stavby. Pomocí termovizní kamery získáváme informace o rozložení teploty na povrchu snímaného objektu. Tyto informace nám pak dále pomáhají při odhalení a identifikaci problémových částí stavby a vypracování návrhů na jejich odstranění. Výstupem místního šetření a termovizního měření je tzv. Protokol o termovizním měření, kde jsou podrobně zaznamenány výsledky měření, včetně obrazové přílohy a výčtu doporučení vedoucích k odstranění nevyhovujícího stavu objektu. Protokol o termovizním měření může sloužit jako podklad pro projekt snížení energetické náročnosti nebo případnou reklamaci provedených prací.

 

Termovizní měření často provádíme i jako doplňkovou službu při prohlídce nemovitosti, nebo pasportizaci stavby.

Používáme toto zařízení:

Kamera: FLIR

Výrobní číslo: 435-0003-01-00

Schválení a normy: FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), UL

Rozlišení: 160 x 120 px

Teplotní citlivost: 0,1°C

Kalibrace: kalibrace výrobcem 20.11.2016

 

Pravidelně absolvujeme vzdělávací školení a vlastníme osvědčení o absolvování četných školení zaměřených na termovizní měření.

 

Co je to Termovize

Termovize je velmi účinná bezkontaktní metoda, která slouží k barevné vizualizaci teplotních polí a zjišťování povrchových teplot těles. Termovize umožňuje vizualizovat tepelné vyzařování na povrchu hmotných materiálů. Výstupem je termogram, což je snímek s teplotním profilem a přibližnými hodnotami teploty na povrchu objektů.

Pomocí termovizního měření, které přesně určí vyzařované množství tepelné energie, lze snadno zjistit, kudy vám z domu uniká teplo, nebo naopak kde dochází k přehřívání. Termovizní kamera přesně najde konkrétní problémová místa, a naši specialisté Vám doporučí jak danou situaci vyřešit.

Kdy se Vám bude hodit termovizní měření stavby:

 • Potřebujete skontrolovat technické vlastnosti novostavby
 • Potřebujete přesně detekovat poruchy podlahového topení
 • Potřebujete prověřit těsnosti oken rodinného či bytového domu
 • Potřebujete změření úniku tepla z rodinného či bytového domu

 Hlavní přednosti termovizního měření

 • je rychlejší než běžné způsoby měření
 • změří i těžko dostupná místa, přičemž celý proces je bezkontaktní, není třeba destruktivních zásahů
 • přesně určí poruchová místa a závažnost problému
 • předejdete vzniku poruch a škod vlivem tepelných mostů
 • na základě analýzy můžete snížit vaše náklady na spotřebu energií na vytápění 

Optimální podmínky pro termovizní měření

 • dostatečný rozdíl vnitřní a venkovní teploty – minimálně 15 °C po dobu alespoň 48 hodin
 • alespoň 2 hodiny před měřením musí být zavřená okna a vnější dveře
 • dům musí být v době měření vytápěn
 • na dům by minimálně 8 hodin před měřením a v jeho průběhu nemělo svítit slunce
 • vhodné klimatické podmínky – 24 hodin před měřením a v jeho průběhu neprší, nesmí hustě sněžit a rychlost větru není vyšší než 3 m/s

Při nedodržení optimálních podmínek může dojít ke zkreslení výsledků.

Termovizní měření zpravidla provádíme od listopadu do března, kde je nejvyšší pravděpodobnost splnění optimálních podmínek pro měření.

 

Kategorie: