Pasportizace, kontrola nemovitostí

Provádíme kontroly technického stavu nemovitostí a pasportizaci staveb, kdy výstupem je zpracovaný Oborný protokol o zjištěném technickém stavu nemovitosti, nebo dokument Pasport stavby, dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Působnost: MS kraj

 

Pasportizace nemovitostí

Výstupem pasportizace je zjednodušená dokumentace stavby.  Obsah pasportu stavby se závazně řídí vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v příloze č. 14, bod 2. Pasport stavby obsahuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, zjednodušený situační náčrt a zjednodušenou výkresovou dokumentaci, včetně půdorysů všech podlaží, řezů a pohledů. Výkresy pasportu stavby jsou zpracovány v rozsahu a podrobnostech odpovídajícímu druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

 

Kdy se neobejdete bez pasportu stavby:

 • pro katastr nemovitostí na legalizaci stavby
 • při rekonstrukci stavby
 • při pronájmu nebo prodeji nemovitosti - zdokumentování skutečných ploch stavby
 • při zakreslení stavby pro její prodej
 • pro zpracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy
 • jako podklad pro stavebně historický průzkum stavby
 • jako podklad pro projektanta/ architekta k návrhu architektonické studie pro využití stavby
 • k investičním záměrům 

Kontrola nemovitostí

V rámci podrobné prohlídky nemovitosti navštívíme stavbu, kdy zjišťujeme poruchy dané stavby za pomocí neinvazních měřicích přístrojů, upozorníme klienta na všechny zjevné i možné skryté vady, vypracujeme odborný protokol o technickém stavu nemovitosti a doporučíme Vám vhodné řešení k případným rekonstrukcím.

Při kontrole nemovitostí používáme přístroje:

 • Termovizní kamera FLIR
 • Laserový teploměr povrchových teplot
 • Měřák kvality vzduchu - detektor CO2 
 • Multifunkční měřič vlhkosti vzduchu, teploty vzduchu a rosného bodu vzduchu
 • Termický anemometr
 • Digitální endoskop s funkcí inspekční kamery
 • Klínek pro měření průhybů a rovinnosti
 • Digitální laserový dálkoměr Bosch
 • Kovová magnetická vodováha délky 2 m
 • Zkoušečka napětí, dvojpólová 

 

Kategorie: