Vyřizujeme dotace Nová zelená úsporám na zateplení rodinných domů v Moravskoslezském kraji. Platba až po vyřízení dotace.

Nová zelená úsporám podporuje

  • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
  • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
  • Solární termické a fotovoltaické systémy
  • Zelené střechy
  • Využití tepla z odpadní vody
  • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace
  • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu…
  • V závislosti na energetické úspoře můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Pro koho je dotace určena

Dotace je určena pro vlastníky nebo stavebníky rodinných a bytových domů.

Časová způsobilost

Žádosti  o dotace Nová zelená úsporám vyřizujeme a Státní fond životního prostředí ČR přijímá před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace.