Co je to PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Podle vypočítaných hodnot se budova zařadí do tzv. klasifikačních tříd A až G, které stanovují celkovou dodanou energii, neobnovitelnou primární energii, dílčí dodanou energii a průměrný součinitel prostupu tepla.  Povinnost mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy se řídí zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

 

Kdo má povinnost mít zpracovaný PENB?

1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, při:

 • výstavbě nových budov
 • větších změnách dokončené stavby (zateplení, výměna oken, výměna zdroje tepla)
 • prodeji budovy nebo její ucelené části (např. prodej bytu, kanceláře)
 • pronájmu budovy nebo její ucelené části (např. pronájem bytu, kanceláře)

2) Budovy užívané orgánem veřejné moci musí mít zpracovaný PENB:

 • od 1. července 2013, pokud mají celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 500 m2
 • od 1. července 2015, pokud mají celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 250 m2
   

JAK PROVÁDÍME ZPRACOVÁNÍ PENB

Nejdříve si od Vás vyžádáme potřebné podklady, na základě nichž zjistíme, zda jsou podklady dostačující, nebo je potřeba provést místní šetření a zaměření daného objektu.

Ke zpracování PENB potřebujeme projektovou dokumentaci stavby, která obsahuje:

 • půdorysy, pohledy, řezy
 • technickou zprávu
 • skladby všech konstrukcí vč. tlouštěk jednotlivých vrstev
 • technickou zprávu nebo popis způsobu vytápění, zdroji tepla
 • technickou zprávu nebo popis způsobu ohřevu teplé vody a zdroji ohřevu teplé vody
 • popis systému VZT a chlazení, je-li v budově instalováno

Pokud nemáte potřebné podklady k dispozici, provádíme zaměření budovy a zjišťujeme informace o technologických zdrojích přímo na místě stavby.

Jakmile máme zajištěny veškeré podklady, přistupujeme ke zpracování PENB. PENB zpracováváme v programu DEKSOFT. Výstupem je zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy, dle kterého se daná budova řadí do energetické třídy A až G.

Zpracování PENBů provádíme do 1 týdne od dodání kompletních podkladů ke zpracování.