Energetické audity, energetické štítky

  • Nabízíme zpracování energetických auditů občanských a bytových staveb dle §9, zákona 406/2000 Sb.  Energetický audit je vypracován autorizovaným (odpovědným) auditorem, který je autorizován u České komory autorizovaných inženýrů a techniků a zapsán do seznamu energetických auditorů (veden u Ministerstva průmyslu a obchodu ve smyslu §1é, zákona 406/2000 Sb.
  • Průkaz energetické náročnosti budov – ergetický štítek (PENB) je od roku 2013 podmínkou prodeje i kolaudace každé nemovitosti na území ČR.
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), informuje o tom, kolik daná nemovitost při svém provozu spotřebuje energie na vytápění, větrání a chlazení, ohřev teplé vody i osvětlení.
  • Kdokoliv může tedy jednoduše zjistit, zda je daná stavba hospodárná, anebo naopak její provoz vyjde na spoustu peněz.
  • Od hodnot na energetickém štítku se odvíjí například prodejní cena nemovitosti či výše nájmu.
penb