Provádění stavebně-technických průzkumů

  • Provádíme stavebně technické průzkumy poskytující reálné informace o stavu stavebních konstrukcí nemovitostí.
  • Stavebně technický průzkum přináší ucelenou představu o stavu objektu. Tyto průzkumy jsou zásadní při rozhodování o rekonstrukci, změně účelu jeho využití, změně vlastníka, posouzení závažnosti poruch objektu.
  • Nabízíme rovněž kompletní posouzení stavebního objektu – např. posouzení tepelené techniky, akustiky, radonu aj.
  • Stavebně technické průzkumy jsou přizpůsobeny zákazníkovi na míru, jejich rozsah se odvíjí především od stavu objektu, přístupnosti jednotlivých částí konstrukce, finančních možnostech  aj.
  • Metody – průzkumy provádíme nedestruktivními metodami při využití nejmodernějších technických a elektronických pomůcek. Stavebně technické průzkumy provádíme většinou za provozu.
  • Oblasti stavebně technických průzkumů jsou následující
 základové konstrukce
svislé nosné konstrukce
vodorovné nosné konstrukce
konstrukce krovu