Technický, autorský a stavební dozor staveb

Technický dozor

Kontrola a přejímání dílčích stavebních prací, přejímání dokončených stavebních výkonů, kontrola položkového rozpočtu, jednání s projektanty, kontrola dodržování technologických předpisů, kontrola vad a nedodělků stavebního díla.

Autorský dozor

Vedení stavby podle schválené projektové dokumentace. Kontrola dodržení podmínek projektu.

Stavební dozor

Kontrola provádění stavebních prací, zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem, zajištění správného a bezpečného provádění prací.