Zajímavé odkazy

http://bytecheck.cz/ 

  • Společnost zabývající se inspekcí nemovitostí na celém území České republiky.

http://www.plisne.com/

  • Server věnující se problematice výskytu plísní v bytech, domech a na fasádách.

http://www.tzb-info.cz/

  • Odborné články z oblasti stavebnictví, úspory energií, technická zařízení budov

http://www.izolace-info.cz/

  • informace o izolacích a zateplování

http://www.casopisstavebnictvi.cz/

  • aktuality z oboru stavebnictví

https://embed.windyty.com/

  •  Předpověď počasí – WINDYTY – byde foukat – info pro Kajťáky