Nová Zelená úsporám 2014

1. výzva Nová zelená úsporám 2014

Příjem žádostí od 1. dubna 2014 do 31. října 2014
nebo do vyčerpání prostředků
Vyhrazeno 1,9 miliardy korun.

Oblasti podpory:

  • Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů,
  • Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Efektivní využití zdrojů energie

MŽP a MMR se dohodly, že panelové nebo nepanelové bytové domy a objekty veřejné služby nebudou do roku 2015 podporované z Nové zelené úsporám.
Nová zelená úsporám do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun, které by měly udržet nebo vytvořit přibližně 70 tisíc pracovních míst.Jedná se o nejvýznamnější prorůstové opatření, které v současné době může česká ekonomika dostat.
Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský podepsal 13.11.2013 s ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem memorandum o koordinaci postupů při realizaci programů na podporu rekonstrukcí rodinných domů. Ty jsou financovány z programů Nová zelená úsporám (MŽP) a Jessica (MMR).
MŽP i MMR jsou si vědoma toho, že podinvestovanost v oblasti bytových domů v České republice je více než 400 mld. Kč a že objem finančních prostředků poskytovaných z programů obou ministerstev v příštích letech je nedostatečný pro úspěšnou a efektivní sanaci bytového fondu bytových domů.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info