Pozor na pozemky bez inženýrských sítí

Inženýrské sítě jsou důležité proto, že k vašemu rodinnému domu dodávají energie, potřebné k jeho správnému fungování. Proto je lepší se neřídit jen cenou nebo lokalitou pozemku, ale i tím, jak jsou zde dostupné energie.

Zdroj: http://www.pfhonline.co.uk | Stavební pozemek

Pozemek bez sítí by se mohl prodražit

Zdánlivě výhodný pozemek se vám může pěkně prodražit. Pozemku, který je za málo peněz, většinou něco důležitého chybí a vy na to pak můžete doplácet. U chybějících inženýrských sítí byste si museli zaplatit třebanovou vodovodní přípojku nebo vybudovat žumpu, ne-li rovnou čistírnu odpadních vod.

Na co si dát pozor

Při výběru pozemku je pro to lepší si zkontrolovat, zda je na něm dobrá dostupnost plynu a elektřiny, telefonní, vodovodní a kanalizační přípojka. V tomto případě je lepší rovnou koupit rodinný dům s u developerské společnosti, která v dané lokalitě plánuje větší zástavbu. Ta má většinou již všechny záležitosti týkající se inženýrských sítí vyřešené. Dávejte si tedy velký pozor na koupě pozemků bez zajištění inženýrských sítí, nebo dokonce bez přístupové cesty, jejich prodej je vždy na samé hranici podvodu a ekomické stavbydomů jsou následně o dost dražší ne-li úplně nemožné.

Zavedení inženýrských sítí

Pokud budete chtít sami zavést na svůj pozemek některé z inženýrských sítí, musíte samozřejmě navštívit příslušný stavební úřad. Zde předložíte žádost, vypracovaný projekt a smlouvu o připojení k distribuční síti. Smlouvu získáte na základě žádosti o připojení, kterou jste předložili distributorovi. Projekt si můžete nechat vypracovat buď od pracovníků distribuční sítě, nebo jiných v tomto oboru, kvalifikovaných osob. Poté čekáte na udělení stavebního povolení. Úřadu začne běžet zákonem daná třicetidenní lhůta, do které byste od něj měli dostat vyrozumění. Zároveň je vaší povinností dbát na to, abyste zavádění nových sítí zákrokem nepoškodily ty, které již na pozemku jsou. V případě jejich poškození či jakékoli změny, je musíte dát co nejrychleji do pořádku. Neopatrnost by vás mohla přijít na spousty peněz.

Zdroj: http://undergroundcarpenter.wordpress.com | Inženýrské sítě

Zdroj: http://undergroundcarpenter.wordpress.com | Inženýrské sítě

Ceny přípojek

Zavádění kompletně všech inženýrských sítí vás může vyjít skoro stejně draho jako samotná stavba nového rodinného domu.  V případě zapojení elektřiny máte výhodu, pokud váš dům nevyžaduje délku připojení víc než 50 metrů. Zřizování přípojky tak hradí distribuční síť. Jinak se cena může vyšplhat až na několik desítek tisíc korun. Záleží na tom, jak daleko je třeba přípojku zavést. I v případě zavádění plynové přípojky, se cena odvíjí od vzdálenosti. Cena za její zřízení se může pohybovat mezi 15 – 20 tisíci korunami.  Po zavedení plynové přípojky je nutná její revize. Cena telefonní přípojky se může rovněž vyšplhat až na několik desítek tisíc. Pokud si zvolíte tu klasickou, budete muset počítat se zemními pracemi. Máte-li štěstí na lokalitu, která je již vybavena telefonní sítí, stačí zažádat poskytovatele telekomunikačních služeb o připojení. Dobrým tipem může být pořízení satelitního telefonu, který vás vyjde o mnoho levněji a nemusíte se starat o žádné zemní práce. Cena výstavby kanalizace se může vyšplhat až na 100 tisíc. Záleží na vybraném typu.

Zdroj: http://www.stavba-domu.cz/pozor-na-pozemky-bez-inzenyrskych-siti/