K čemu slouží jednotlivé stupně projektové dokumentace

Každý projekt se skládá z několika dílčích částí dokumentace. Každá část má svůj přesně daný účel.

Tabulka_části projektu